Opdrachtgevers

Personal Too heeft meerdere tevreden klanten cq. opdrachtgevers:

 • Aangepast Lezen / Passend Lezen
 • BISC
 • ProBiblio
 • Diverse opdrachten voor keynotes o.a. bij de Erkende Toezichthouder en events zoals Resto 2015
 • Vereniging Openbare Bibliotheken
 • Diverse particuliere opdrachtgevers
 • Bibliotheken Noord Fryslan
 • OBGZ
 • FOOQ – Ontwikkelaar
 • VVD Leeuwarden
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Biblioservice Gelderland
 • SIOB
 • Marketing Leeuwarden
 • Biblionet Groningen
 • Bibliotheekservice Fryslân
 • Rijnbrink
 • A+O Fonds Rijk
 • Openbare Bibliotheek Groningen
 • Stichting Samenwerkende PSO’s Nederland

Daarnaast heeft Personal Too op incidentele basis meegedacht met diverse organisaties en individuele personen over uiteenlopende strategische thema’s die voor beide partijen verrijkend en inspirerend waren. Dank daarvoor!