Een Kindermanifest en de Europese Urban Agenda als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (2) – Bericht – Bibliotheekblad

In mijn vorige gastblog wees ik op de kansen voor bibliotheken in relatie tot Agenda Stad: de samenwerking tussen Rijk, steden en organisaties teneinde samen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de volgende decennia. Bibliotheken met al hun kennis, ervaring en open, toegankelijke infrastructuur zijn belangrijke partners bij het meedenken over die oplossingen. Niet reactief – ‘laat mij maar weten wat ik kan doen’ – maar proactief – ‘ik wil meteen aan tafel zitten’. Maar Agenda Stad is meer. Het eerste halfjaar van 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie. Iedere voorzitter heeft thema’s die zij wil agenderen tijdens haar voorzitterschap. Voor Nederland is dat onder andere Agenda Stad of de Urban Agenda.

Bron: Een Kindermanifest en de Europese Urban Agenda als kans voor de bibliotheek – samenwerken 3.0 (2) – Bericht – Bibliotheekblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *